Home Hjälpmedel, Övrigt • Sälj ert företags obetalda fakturor

Sälj ert företags obetalda fakturor

 - 

Obetalda fakturor är en stor belastning för alla affärsverksamheter. I tider då ert företag är tvunget att betala utgifter för leveranser och löner är det orimligt att lägga värdefulla resurser på att administrera påminnelser och dröjsmålsräntor. En obetald faktura ökar ert företags kreditrisk och sänker företagets likviditet.

Därför är det bra att det finns tjänster som kan ta hand om ert företags obetalda fakturor genom fakturaköp. Tack vare fakturaköp kan ni sälja ert företags fakturor till ett factoringbolag som sköter allt som behövs för att kräva in era obetalda fakturor, så att ert företag kan fokusera på kärnverksamheten istället för administrativt ekonomiarbete.

Det finns flera fördelar med att använda sig av fakturaköp. Dessa är:

  • Ni får betalt och kan förbättra er likviditet direkt, inte sällan inom 24 timmar
  • Ni undviker kreditrisken av att äga obetalda fakturer, och kan överföra uteblivande fakturor till inkasso
  • Ni kan få upp till 99 % av en godkänd faktura betald av ett factoringbolag, beroende på den aktuella kreditrisken

Läs mer om fakturaköp på fakturakop.org.

Author:SvenskaKredit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*