Home Försäkringar, Nyheter, Övrigt • Vad innebär egentligen en försäkring

Vad innebär egentligen en försäkring

 - 

En försäkring ger dig möjlighet att som försäkringstagare få ekonomisk ersättning för en skada som tillfaller dig eller din egendom. Det är idag möjligt att försäkra sig mot många olika, och väldigt detaljerade, skador, sjukdomar och olyckor. Men att man försäkrar sig mot till exempel bröstcancer gör ju inte att risken att det ska inträffa mindre även om det ibland missförstås så.

Det som bygger försäkringsbolagens vinster är privatpersoners och företags vilja att minimera risker i vardagen. Man vill helt enkelt se till att man inte är exponerad mot en risk som gör att företagets eller familjens värld slås i spillror om något drastiskt och allvarligt händer. Försäkringsbolagen agerar utifrån en beräknad risk för att det ska inträffa. Säg att, gissningsvis, 1 på 10 000 hushåll per år drabbas av eldsvåda. En eldsvåda kostar försäkringsbolaget 2 000 000 kr i medeltal (också gissningsvis). Utslaget per hushåll blir då kostnaden 200 kr per månad. Försäkringsbolaget måste då ta ut en premie bland sina kunder som är minst 200 kr per försäkring (vilket blir deras “inköpspris”).

Försäkringsbolagen tjänar mycket på att sälja försäkringar till saker som har en hög upplevd risk men som i verkligheten inte inträffar speciellt ofta.

Author:SvenskaKredit

2 responses to “Vad innebär egentligen en försäkring”

  • försäkringsbolag July 1, 2012 at 12:39 pm Reply 

    Man kan säga att försäkringsbolaget tar på sig risken för att skada skall inträffa mot en ersättning


    • SvenskaKredit October 15, 2013 at 7:02 am Reply 

      Det är helt korrekt.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*